Integrovaná psychoterapie/Knobloch

  a 

integrativní psychoterapie    

Kroměříž 2017


Konference byla pořádána ke 101. výroční narození žijícího klasika československé a světové psychoterapie prof. MUDr. Ferdinanda Knoblocha, FRCP/Canada, Csc./CR. Důraz byl tentokrát kladen na praktickou prezentaci metody formou workshopů, pod vedením lektorů a terapeutů střediska INCIP v Kroměříži.