Základní informace

TERMÍN:     29.a 30. září 2017

MÍSTO KONÁNÍ:

                                      ZŠ Zachar,   Albertova 4062/8 ,Kroměříž 767 01

POŘÁDÁ:  

 Mezinárodní středisko pro Integrovanou psychoterapii/Knobloch 

a

zdravý životní styl

                                                   (INCIP)

Záštitu nad konferencí laskavě převzal:

                               Prof. MUDr. Ferdinand Knobloch, CSc. (Praha), F.R.C.P (Canada)


KONFERENČNÍ POPLATEK:

                    pro členy INCIP : 1000 Kč  (zahrnuje i poplatek za účast na workshopech)

                    pro nečleny INCIP : 700 Kč

                   pro studenty, ženy na mateřské a rodičovské dovolené, nepracující důchodce : 250 Kč

Konferenční poplatek zahrnuje:

  1. přístup na všechny odborné akce mimo placené workshopy
  2. tištěný program konference
  3. vytištěná abstrakta

PLATBA ZA WORKSHOPY

Poplatek za účast na workshopu je 500 Kč / 1 workshop.

pro členy INCIP: již zahrnuto v poplatku za teoretickou část

pro studenty, ženy na mateřské a rodičovské dovolené, nepracující důchodce: 250 Kč


Platbu lze provést

1. na účet INCIP

        Název účtu adresáta:                                                                      Název a sídlo peněžního ústavu:
              INCIP                                                                                                   KB Kroměříž 
              Havlíčkova 21 / 803                                                                          29635691/0100
              767 01 Kroměříž                                                                                IČO střediska 47934603

          jako variabilní symbol prosíme uveďte  své příjmení                                                                                      doklad o provedené platbě vezměte prosím s sebou, v případě potřeby může být vyžádán

2. přímo na místě při registraci účastníků

        platba registračního poplatku na místě je možná pouze v hotovosti

V případě neúčasti na kongresu se registrační poplatky účastníkům nevracejí.


OSVĚDČENÍ

Každému účastníkovi konference bude vydáno osvědčení o účasti.                                                   Certifikát bude předán účastníkovi po ukončení teoretické části nebo daného workshopu.